Jytte LykkeLille Freya Buller Pelle Pindgris Bibi Lucky Hugo Sylvester

Velkommen til Pindsvine Plejerne.dk

Jytte

Buller

Lucky

LykkeLille

Pelle Pindgris

Hugo

Freya

Bibi

Sylvester

29.september:

 

Freya, Buller, Pelle Pindgris, Bibi, Lucky, Hugo og Sylvester er kommet i sald hos Kristine

 

19.september:

 

Lykkelile har det meget skidt vi håber og krydser stadig.

 

10. september 2018

 

Jytte og Lykke Lille er kommet i staldpleje hos Kristine. Her bliver de indtil de har en god vægt og ellers er klar til at vende tilbage til deres rette element i naturen.

 

Vores staldplejere er dejlige mennesker der giver deres tid til pindsvinene. Her har pindsvinene et større område at bevæge sig på; en løbegård, stald eller lignende. Staldplejerne sørger for at pindsvinet har rent vand og mad. Holder øje med at det ikke taber sig og ellers agerer normalt.