Når pindsvin er færdigbehandlede

Når pindsvinene er færdigbehandlede og friske nok til at klare sig selv, skal vi have dem tilbage til naturen.

Efter endt pleje skal pindsvinet tilbage til naturen. De skal helst tilbage til det område de kom fra.

Men nogle gange kan det ikke lade sig gøre, så skal vi finde et nyt sted hvor de helst kan være længe. Dvs ingen store veje, ingen gift, ingen hegn, gode gemmesteder hvor de kan bygge bo af grene blade osv.

For at få et pindsvin i haven er der nogle krav der skal opfyldes.

1. Der skal være et bo til pindsvinet.

2 Der må ikke være gift i området

3. Der skal være adgang til vand.

4. Der skal fodres de første 2 til 3 uger.

5. Der skal være masser af deres naturlige føde, krible/krable dyr, regnorme osv.

6. Som hovedregel, er det også krav, at der er pindsvin i forvejen, hvor vi sætter ud.

Mange tror at de kan få et pindsvin sat ud til at spise deres dræbersnegle. Det er bare ikke Pindsvinets hovedføde og her er det bedre med moskusænder.

Så vejen tilbage kan gå flere veje, alt efter hvor store de er og hvor meget de vejer.

Det kan være via en hjælpeplejer, der har dem i en løbegård, som kan holde øje med de tager på, sørger for mad og vand til dem og aktiverer dem – så de langsomt lærer hvordan man klarer sig i naturen.

Så vil de af sig selv, søge længere og længere væk, for til sidst, helt at blive ude i det fri.

Det kan være via en staldpleje, dvs en hjælpeplejer, der har en hestestald eller lignende, hvor en fold er indrettet til pindsvinene.

Der vil stille og roligt blive lukket op ud til den store verden.

Nogen pindsvin har været i pleje meget længe, så der vil stadig være behov for mad og vand, indtil vi er sikre på pindsvinene kan klare sig selv.

Udsætning er når vi sætter pindsvin direkte tilbage i naturen. Vi transporterer pindsvinet i en papkasse, som vi åbner og sætter ind i et krat eller en busk og sørger for der er mad og vand til de første par dage.

Dette sker altid i samarbejde med folk på stedet, der har en have, en naturgrund eller lignende, der lever op til de krav vi har til udsætningssteder og som er villige til at holde øje med pindsvinet de første uger, så vi sikrer os de nu også kan klare sig.

Scroll to Top